(Technical Analysis) Paano ba masakyan yung LILIPAD na mga STOCK | Buhay Stock Trader

Paano ba ako gumamit ng Technical Analysis para malaman anong stock yung bibilhin ko, saan ako bibili, at magkano yung posible kong kitain at malugi? . ▶️ If you want to learn more from me, register on my Online Course : https://moneygrowers.ph/products/essentials ▶️ If you want to learn more , subscribe to my channel : […]

(Technical Analysis) Paano ba  masakyan yung LILIPAD na mga STOCK | Buhay Stock Trader
Paano ba ako gumamit ng Technical Analysis para malaman anong stock yung bibilhin ko, saan ako bibili, at magkano yung posible kong kitain at malugi? . ▶️ If you want to learn more from me, register on my Online Course : https://moneygrowers.ph/products/essentials ▶️ If you want to learn more , subscribe to my channel : […]